Senin, 26 Maret 2018

Contoh Uleman Pernikahan dalam Bahasa Sunda

 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tatandang nu bakal midang, balebat mangsana miang, cunduk waktu nu rahayu nitih wancimustari n... thumbnail 1 summary
 •  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tatandang nu bakal midang, balebat mangsana miang, cunduk waktu nu rahayu nitih wancimustari n...

  Sabtu, 24 Maret 2018

  Pembawa Acara (MC) Pernikahan bahasa Jawa lengkap

  Nuwun, para pepundhen ingkang satuhu kinabekten, para pinisepuh miwah sesepuh ingkang kinurmatan, para tamu ingkang minulya, sarta kadang ku... thumbnail 1 summary
 • Nuwun, para pepundhen ingkang satuhu kinabekten, para pinisepuh miwah sesepuh ingkang kinurmatan, para tamu ingkang minulya, sarta kadang ku...

  MC Halal Bihalal Bahasa Jawa

  Assalamu'alaikum wr . wb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil 'alamin wabihinasta'inu ngala umuridunya wadin washola... thumbnail 1 summary
 • Assalamu'alaikum wr . wb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil 'alamin wabihinasta'inu ngala umuridunya wadin washola...

  Contoh MC Bahasa Jawa

  Nuwun sagunging kinurmatan katur dumateng poro alim ulama’ ingkang rinten dalu tansah sumandingkitab suci wahyuning Ilahi, minongko panuntun... thumbnail 1 summary
 • Nuwun sagunging kinurmatan katur dumateng poro alim ulama’ ingkang rinten dalu tansah sumandingkitab suci wahyuning Ilahi, minongko panuntun...

  Contoh MC Bahasa Jawa Krama Inggil

  Assalamu’alaikum wr. wb.Wonten pangarsanipun Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadlilah Wal Karomah __________________________________lan sedoyo... thumbnail 1 summary
 • Assalamu’alaikum wr. wb.Wonten pangarsanipun Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadlilah Wal Karomah __________________________________lan sedoyo...

  contoh atur pambagya harja bahasa jawa

  Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. Para sesepuh-pinisepuh ingkang kula bekteni, para tamu kakung putri, para kadang wredha mudha ingkang dahad kinu... thumbnail 1 summary
 • Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. Para sesepuh-pinisepuh ingkang kula bekteni, para tamu kakung putri, para kadang wredha mudha ingkang dahad kinu...

  Ucapan Syukuran Mitoni (7 bulan Kehamilan) bahasa jawa

  Syukuran 7 wulan anggenipun hanggarbini Ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah SWT, bilih sampun jangkep 7 wulan anggenipun hang... thumbnail 1 summary
 • Syukuran 7 wulan anggenipun hanggarbini Ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah SWT, bilih sampun jangkep 7 wulan anggenipun hang...